Biografie

Leendert Houtekamer

 Beeldend kunstenaar & beeldhouwer

Beeldend kunstenaar

Leendert Houtekamer legt zich als beeldend kunstenaar en  beeldhouwer

bijna uitsluitend toe op het vervaardigen van portretten.

Doorgaans neemt hij een persoon, een individu als uitgangspunt voor het maken van een ruimtelijk beeld. Vaak geeft hij de voorkeur aan een persoon met een rustige uitstraling, die hem inspireert tot het modelleren van een verstild beeld. De toonzetting van zijn werk is ingetogen van aard.

Kijkend naar de vormgeving houdt dit voor hem in, dat hij afziet van al te

vergaande detaillering.

Verder dienen de diverse contouren, die het volume van het beeld omschrijven zoveel mogelijk doorlopend van aard te zijn. In de loop van de jaren heeft hij diverse portretopdrachten (meestal in brons gegoten) uitgevoerd, voor  particulier bezit maar ook voor scholen en bedrijven. Daarnaast is hij ook betrokken bij  het ontwerp en uitvoering van diverse creatieve projecten. Zo heeft hij  in  samenwerking met Ilse Voorhoeve belevings- en activiteitenkasten ontwikkeld voor een zorgcentrum in Goes.


Leendert Houtekamer (11-09-1956) is geboren in het Zeeuws Vlaamse Axel. Hij heeft de volgende opleidingen genoten: Lerarenopleiding TeHaTex aan het Mollerinstituut in Tilburg (1975-1980), Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg (afgestudeerd 1982), Opleiding bij diverse vakmensen op het gebied van het beeldhouwen in steen, bronsgieten en het keramisch vormgeven. Vanuit zijn beeldhouwpraktijk/atelier geeft Leendert ook cursussen op het gebied van kunstzinnige vorming aan volwassenen.


Wat karakteriseert de beelden Leendert Houtekamer

De toonzetting van zijn werk is ingetogen van aard. Het is niet het zoeken naar ingewikkelde poses/standen, maar naar de eenvoudige menselijke verschijning, zoals die zich aan ons voordoet. Kijkend naar de vormgeving houdt dit in, dat hij afziet van al te vergaande detaillering. Het doel is: alleen die details, zoals bijvoorbeeld om plooival te gebruiken, die effectief zijn in het beeld. Details moeten passen in een patroon dat bepalend is voor de ritmische opbouw van een beeld. Vaak zijn dat geometrische patronen. Ook ten aanzien van de contouren probeert hij af te zien van allerlei grilligheden. De diverse contouren, die het volume van een beeld omschrijven dienen zoveel mogelijk doorlopend van aard te zijn.


Atelier

Het atelier ligt in ‘s-Heer Hendrikskinderen (Plein 30). Het pand is omstreeks 1885 gebouwd als dorpsschool met twee lokalen. De twee lokalen vormen nu één grote werkruimte met goed licht. Wie belangstelling heeft om het atelier te bezoeken, kan altijd een kijkje komen nemen. Hartelijk welkom!

© Leendert Houtekamer 2018